ระบบอัพโหลด Slip โอนเงินค่าใบสมัครโครงการต่างๆของ โรงเรียน มหาวชิราวุธ จ.สงขลา

 

เงื่อนไข   

 1 เลขที่ใบสมัคร ต่อ 1 Slip เท่านั้น

 

  โอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชี ม.ว. pretest

  เลขที่ :   901-3-38067-0   

  ธนาคารกรุงไทย    สาขา สงขลา

รหัสบัตรประชาขนผู้สมัคร   
 
เลขที่ใบสมัคร